Γιατί χρειάζεστε εξοπλισμό διαχείρισης απορριμμάτων από την Pakawaste

Γιατί χρειάζεστε εξοπλισμό διαχείρισης απορριμμάτων από την Pakawaste

24 Dezember 2021 0 Von admin

Ο σύγχρονος εξοπλισμός διαχείρισης απορριμμάτων δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες συλλογής και διάθεσης απορριμμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης να μειώσουν αποτελεσματικά, να επαναχρησιμοποιήσουν και να ανακυκλώσουν τα απόβλητα, συμβάλλοντας στη διατήρηση των φυσικών πόρων, γεγονός που με τη σειρά του μειώνει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει αυξηθεί, ήταν αναπόφευκτο να αυξηθεί η ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων. Δυστυχώς, αυτή η ανάπτυξη ήταν με εκθετικό ρυθμό και η ικανότητα διαχείρισης αυτών των απορριμμάτων θέτει τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες διαχείρισης αστικών απορριμμάτων υπό αυξανόμενη πίεση.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι έχουν ηθική και εταιρική ευθύνη να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα απόβλητα και να ελαχιστοποιούν την ποσότητα των απορριμμάτων που πηγαίνουν στους ΧΥΤΑ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι επιχειρήσεις έχουν νομική υποχρέωση να διαχειρίζονται τα απόβλητα με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, κάτι που νομοθετείται σε ένα ευρύ φάσμα κυβερνητικών οδηγιών, κανόνων και καθοδήγησης που καλύπτουν το τεράστιο εύρος των τύπων αποβλήτων.

Η ικανότητα διαχείρισης αποβλήτων βασίζεται σε αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων και αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργιών υλικοτεχνικής υποστήριξης. Ο εξοπλισμός διαχείρισης απορριμμάτων διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην εκπλήρωση αυτών των ευθυνών με όλες τις μορφές απορριμμάτων, με τον πιο πρακτικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Τα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων έχουν εξελιχθεί πολύ στη σύγχρονη εποχή, καθώς η τεχνολογία βρίσκει νέες λύσεις σε παλιά προβλήματα. Αυτό έχει δει την εμφάνιση πολλών πολύ αποδοτικών τύπων μηχανών που ταξινομούν, συμπιέζουν και ανακυκλώνουν τον εξοπλισμό. Αυτά τα μηχανήματα περιλαμβάνουν ειδικά κατασκευασμένα μηχανές δεματοποίησης, μηχανές κάθετης δεματοποίησης, εξοπλισμός συμπιεστή απορριμμάτων, σταθμούς μεταφοράς και εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών.

Οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης υλικών χρησιμοποιούν μια σειρά από διαφορετικές τεχνολογίες, ανάλογα με τους τύπους απορριμμάτων και τις ποσότητες που έχει σχεδιαστεί να χειρίζεται η εγκατάσταση. Ο εξοπλισμός του φυτού μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Βιομηχανικοί τεμαχιστές και χούφτες για ξύλο, χαρτί, χαρτόνι κ.λπ.
 • Συστήματα μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων αυτόματων μηχανικών, πνευματικών συστημάτων τροφοδοσίας για συμπιεστές και τεμαχιστές και ενδοδαπέδιους μεταφορείς
 • Κάθετοι και οριζόντιοι συμπιεστές για χαρτί, χαρτόνι και αστικά στερεά απόβλητα
 • Ανοιχτήρια τσαντών, δονούμενες οθόνες, τρομέλ και μαγνητικές διαλογείς
 • Πρέσες δεματοποίησης για πλαστικά, χαρτί και χαρτόνι
 • Δεματοποιητές για σιδηρούχα μέταλλα και μικρούς θραυστήρες δοχείων αλουμινίου

Η ανάπτυξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων όπως οι λύσεις που παρέχονται από «Pakawaste – Συστήματα χειρισμού απορριμμάτων», μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες στη διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων βιομηχανικών απορριμμάτων με μέγιστη απόδοση και ακόμη και να παρέχει μια πρόσθετη ροή εσόδων για τα ανακυκλωμένα απόβλητα.

Συνήθως, οι ροές ανακυκλωμένων αποβλήτων χωρίζονται σε 6 βασικούς τύπους υλικών:

 • Πλαστικά μπουκάλια και συσκευασίες
 • Κουτιά αλουμινίου και χάλυβα
 • Χαρτί
 • Χαρτόνι
 • Ποτήρι
 • Άλλο, μη ανακυκλώσιμο υπολειμματικό υλικό

Η Pakawaste κατασκευάζει και προμηθεύει νέα και καινοτόμα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων, παρέχοντας υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης σε μια ποικίλη επιχειρηματική κοινότητα παγκόσμιων εταιρειών και μονόκερων τεχνολογίας, ΜΜΕ, εμπειρίες λιανικής, κατασκευαστές, παρόχους δημοτικών υπηρεσιών και οικιστικές εγκαταστάσεις.

Τα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων μπορούν:

 • Εξοικονομήσετε χρήματα – μείωση του κόστους των απορριμμάτων σας έως και 80%
 • Εξοικονόμηση χρόνου – δεν απαιτείται απαίτηση για κουτιά επίπεδης συσκευασίας
 • Εξοικονόμηση χώρου – μειώνει τις απαιτήσεις κάδου και παράλειψης ανακυκλώνοντας τα απορρίμματά σας
 • Σώσε το περιβάλλον – στέλνοντας λιγότερα απόβλητα για υγειονομική ταφή και αυξάνοντας την ανακύκλωση. Μείωση των logistics της διαχείρισης απορριμμάτων

Τα μηχανήματα διαχείρισης και ανακύκλωσης απορριμμάτων παρέχουν πληθώρα οφελών για μεμονωμένους οργανισμούς και συμβάλλουν επίσης στην όλη διαδικασία διαχείρισης απορριμμάτων, ωφελώντας την υγεία των ατόμων και το περιβάλλον.